News

Gemadept Logistics News

Các dự án siêu trường - siêu trọng
0604/21

Các dự án siêu trường - siêu trọng

Năm 2019 vừa qua đi, GMD siêu trường siêu trọng ngay lập tức khởi động năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm mới với Dự án nhà máy điện diesel tại tỉnh Kandal trên đất nước bạn Cambodia. Đây là dự án trọng điểm quốc gia của nước bạn nhằm đảm bảo cung cấp điện năng ổn định cho thủ đô Phnompenh, các khu công nghiệp phụ trợ xung quanh thủ đô đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô khi các dự án thủy điện bị thiếu nước phải cắt giảm sản lượng.
View more
GEMADEPT LOGISTICS is the first enterprise in Vietnam has successfully implemented ISO 39001: 2014
2701/21

GEMADEPT LOGISTICS is the first enterprise in Vietnam has successfully implemented ISO 39001: 2014

GEMADEPT LOGISTICS is the first enterprise in Vietnam has successfully implemented ISO 39001: 2014 ISO 39001: 2014 is Road traffic safety management systems
View more
Gemadept Logistics – Top 100 Asia most trusted brands
1706/19

Gemadept Logistics – Top 100 Asia most trusted brands

On 24 May 2019, the Asia International Economic Forum and Asia Awards Ceremony 2019 was organized in Singapore. At the event, Gemadept Logistics was honored as one of the “Top 100 Asia Most Trusted Brands”.
View more
Gemadept Logistics distribution center – site visit program
3110/18

Gemadept Logistics distribution center – site visit program

Vietnam Logistics Research and Development Institute (VLI) and 11 universities in Ho Chi Minh City, 18 member companies VLA signed a comprehensive cooperation agreement connected supply and demand in Logistics resources to serve the development of Logistics industry in Vietnam. On the morning of October 20, 1818, VLI cooperated with Gemadept Corporation (Gemadept Corporation) to organize a study tour at Gemadept Logistics’s  Distribution Center (GMD) - Lot J1, Road No.8, Song Than 1 Industrial Park, Binh Duong. 
View more
Gemadept partner appreciation party 2017  "Partnership and Development"
2212/17

Gemadept partner appreciation party 2017 "Partnership and Development"

On December 13, 2017, Gemadept Corporation solemnly held the annual Partner Appreciation Party at Gem Center. Attending the event, there were nearly 400 guests representing Gemadept's partners including shipping companies, logistics customers, importers, exporters, local and foreign organizations, Management and staffs of the Corporation.
View more